Instrukcja obsługi strony

1. Układ strony:
W lewym panelu bocznym strony znajduje się spis treści porządkujący najważniejsze informacje zawarte w serwisie Biura Informacji Publicznej prowadzonym przez Szkołę Podstawową Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach. Wśród tych informacji znajdują się przede wszystkim te, których powszechna prezentacja stanowi obowiązek ustawowy.
2. Przeglądanie strony:
W celu szczegółowego zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie należy wybrać kursorem link odpowiedniej podstrony w Spisie treści (np. Informacje o szkoleStruktura organizacyjna) i nacisnąć lewy klawisz myszy. Wówczas strona samodzielnie przełączy się na odpowiednią podstronę. U dołu każdej podstrony znajduje się informacja o autorze informacji, redaktorze ją udostępniającym, terminie aktualizacji danych i osobie dokonującej tej aktualizacji.
3. Powrót do Spisu treści:
Spis treści jest widoczny cały czas w lewym panelu bocznym.
4. Przeglądanie załączonych dokumentów:
Niektóre podstrony zawierają dodatkowe dokumenty do pobrania. Są one zapisane w formacie .doc lub .pdf. Dokumenty te pobrać można, wybierając kursorem link i naciskając lewym klawiszem myszy (nastąpi ich samoistne pobranie na komputer użytkownika).
5. Wyszukiwanie informacji:
Przeszukiwaniu bieżących informacji oraz dokumentów pod kątem obecnych w nich słów, fraz i zdań służy moduł Wyszukiwarki. Znajduje się on w lewej kolumnie strony. Aby przejść do odpowiedniej podstrony lub dokumentu, należy wpisać w pole modułu odpowiednie słowo/słowa i nacisnąć na klawiaturze enter.
6. Rejestr zmian:
Wszelkie zmiany na stronie BIP SP 21 odnotowywane są w zakładce Historia zmian.

Wytworzenie informacji 15.09.2014: J.Jaroń
Udostępnienie informacji 15.09.2014: E.Szromek