Start

STRONA GŁÓWNA BIP

Sprawozdanie finansowe jednostki za rok 2018 zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Katowicach.

Strona BIP CUW: https://cuwkatowice.bip.gov.pl

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

  • Skrytka ePUAP:/sp21kat/skrytka
  • W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP oraz podpisanie dokumentu elektronicznego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym ePUAP,
  • Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB,
  • Załączniki dodawane do pism mogą być w następujących formatach: doc, docx, gif, jpg (jpeg), ods, odt, pdf, png, rtf, svg, tif (tiff), txt, xls, xlsx, xml