Struktura organizacyjna

Organami Szkoły Podstawowej Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach są:

1.     Dyrektor szkoły;

2.     Rada Pedagogiczna;

3.     Rada Rodziców;

4.     Samorząd Uczniowski.

Kompetencje tych organów zawarte są w STATUCIE SZKOŁY.

Szkoła prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w systemie klasowo-lekcyjnym. Lekcja trwa 45 minut.

Wytworzenie informacji 15.09.2014: J.Jaroń
Udostępnienie informacji 15.09.2014: E.Szromek

Aktualizacja informacji 8.01.2024: E.Szromek