Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów.

Sprawy można załatwiać korespondencyjnie kierując je na adres:

Szkoła Podstawowa nr 21

Katowice 40-748, ul Mieczyków 1a

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Sekretariat szkoły czynny jest w godzinach 7.30 – 15.30.

Dyrektor szkoły przyjmuje rodziców w sprawach skarg i wniosków  po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu oraz w miarę możliwości w godzinach urzędowania placówki

Wytworzenie informacji 15.09.2014: J.Jaroń
Udostępnienie informacji 15.09.2014: E.Szromek

Aktualizacja informacji 9.09.2019: E.Szromek

Aktualizacja informacji 11.09.2019: E.Szromek

Aktualizacja informacji 13.04.2021: E.Szromek

Aktualizacja informacji 7.09.2023: E.Szromek