Rekrutacja

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach zaprasza Rodziców do zapisów dzieci do klasy pierwszej w roku szkolnym 2022/2023.

WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU W REKRUTACJI:

O przyjęcie do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Katowice na rok szkolny 2022/2023 mogą ubiegać się:

· dzieci urodzone w roku 2015

· dzieci z rocznika 2016 pod warunkiem, że realizowały roczne przygotowanie przedszkolne lub przedstawią opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 będzie przeprowadzona w formie elektronicznej.

REKRUTACJA OBWODOWA

Postępowanie rekrutacyjne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Katowice dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły trwa od dnia 21 marca 2022r. do dnia 08.04.2022r.

W tym celu należy wypełnić elektroniczny formularz wniosku dostępny na stronie https://katowice.podstawowe.vnabor.pl

Wniosek należy wydrukować z systemu elektronicznego, opatrzyć podpisami obojga rodziców/opiekunów prawnych i złożyć w placówce w terminie od 21 marca 2022r. do 08 kwietnia 2022r.

PODPISANY I ZESKANOWANY WNIOSEK można przesłać na adres szkoły: sp21kat@onet.eu

LUB dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły w godzinach od 8:00 do 15:00 (poza godzinami pracy sekretariatu wnioski można złożyć w świetlicy szkolnej od 7.00 do 17.00).

REKRUTACJA POZA OBWODOWA

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą zostać przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. Rekrutacja dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły trwa od 09.05.2022r. do 20.05.2022r.

W tym celu należy wypełnić elektroniczny formularz wniosku dostępny na stronie https://katowice.podstawowe.vnabor.pl

Wniosek należy wydrukować z systemu elektronicznego, opatrzyć podpisami obojga rodziców/opiekunów prawnych i wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym złożyć w placówce w terminie od 09 maja 2022r. do 20 maja 2022r.

W naszej szkole w roku szkolnym 2022/2023 planowana jest kontynuacja zajęć z języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej. Rodzice zainteresowani zapisaniem dziecka na takie zajęcia proszeni są o wypełnienie załączonego poniżej wniosku i dostarczeniu go wraz z innymi dokumentami.

PODPISANY I ZESKANOWANY WNIOSEK WRAZ Z DOKUMENTAMI można przesłać na adres szkoły: sp21kat@onet.eu

LUB dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły w godzinach od 8:00 do 15:00 (poza godzinami pracy sekretariatu wnioski można złożyć w świetlicy szkolnej od 7.00 do 17.00)

Wytworzenie informacji 15.09.2014: J.Jaroń

Udostępnienie informacji 15.09.2014: E.Szromek

Aktualizacja informacji: 31.10.2014 r: E.Szromek
Aktualizacja informacji: 2.03.2015 r: E.Szromek

Aktualizacja informacji: 12.03.2018 r: E.Szromek

Aktualizacja informacji: 29.06.2019 r: E.Szromek

Aktualizacja informacji: 20.03.2020 r.: E.Szromek

Aktualizacja informacji: 20.03.2021 r.: E.Szromek

Aktualizacja informacji: 16.03.2022 r.: E.Szromek