Majątek szkoły

 • Szkoła jest utrzymywana ze środków organu prowadzącego.
 • Szkoła nie posiada osobowości prawnej. Prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej.

Baza szkoły:

Szkoła posiada następujące sale dydaktyczne i inne pomieszczenia:

 • Pracownia komputerowa: 2
 • Pracownia języków obcych: 1
 • Biblioteka z centrum multimedialnym: 1
 • Sala gimnastyczna : 1
 • Gabinet medyczny: 1
 • Gabinet pedagoga: 1
 • Gabinet logopedy: 1
 • Sekretariat i gabinet dyrektora: 1
 • Gabinet wicedyrektora: 1
 • Sale dydaktyczne: 20
 • Świetlica: 2
 • Sala zabaw: 1
 • Jadalnia: 1
 • Kuchnia: 1
 • Sala na rewalidacje: 1
 • Pokój nauczycielski: 1

Wytworzenie informacji 15.09.2014: J.Jaroń
Udostępnienie informacji 15.09.2014: E.Szromek

Aktualizacja informacji 28.06.2019: E.Szromek