Historia zmian

15.09.2014 r. utworzenie strony BIP.

18.09.2014 r. aktualizacja strony BIP według wytycznych poaudytowych.

26.01.2015 r. dodanie na stronie informacji o elektronicznej skrzynce podawczej.

2.03.2015 r. aktualizacja zasad rekrutacji do klasy pierwszej

21.04.2015 r. aktualizacja informacji dotyczących kontroli przeprowadzanych w placówce

12.03.2018 r. aktualizacja zasad rekrutacji

28.06.2019 r. aktualizacja danych dotyczących dyrekcji szkoły oraz bazy szkoły

29.06.2019 r. aktualizacja zasad rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

29.06.2019 r. aktualizacja regulaminu świadczeń socjalnych

1.07.2019 r. aktualizacja danych rachunku bankowego, aktualizacja danych dotyczących kontroli

1.072019 r. dodanie informacji dotyczącej ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego oraz przetwarzania danych osobowych

9.09.2019 r. aktualizacja godzin urzędowania sekretariatu

9.09.2019 r. dodanie informacji o godzinach, w których dyrektor szkoły przyjmuje rodziców w sprawach skarg i wnioskówu

13.09.2019 r. dodanie wzoru podania o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

7.11.2019 r. aktualizacja danych dotyczących kontroli

9.10.2020 r. dodanie informacji o deklaracji dostępności

20.03.2021 r. aktualizacja informacji o rekrutacji

1.09.2021 r. przebudowa strony BIP i przeniesienie jej pod nowy adres

7.09.2023 r. Zmiana danych adresowych szkoły

8.01.2024 r. Wstawienie nowego Statutu Szkoły

Wytworzenie informacji 15.09.2014: J.Jaroń
Udostępnienie informacji 15.09.2014: E.Szromek

Aktualizacja informacji 18.09.2014 : E.Szromek
Aktualizacja informacji: 31.10.2014 r: E.Szromek
Aktualizacja informacji: 2.03.2015  r: E.Szromek
Aktualizacja informacji: 21.04.2015 r: E.Szromek

Aktualizacja informacji: 28.06.2019 r: E.Szromek

Aktualizacja informacji: 29.06.2019 r: E.Szromek

Aktualizacja informacji: 1.07.2019 r: E.Szromek

Aktualizacja informacji: 9.09.2019 r: E.Szromek

Aktualizacja informacji: 13.09.2019 r: E.Szromek

Aktualizacja informacji: 7.11.2019 r: E.Szromek

Aktualizacja informacji: 9.10.2020 r: E.Szromek

Aktualizacja informacji: 20.03.2021 r.: E.Szromek

Aktualizacja informacji: 1.09.2021 r.:E.Szromek

Aktualizacja informacji: 11.02.2022 r. E.Szromek

Aktualizacja infromacji:7.09.2023 r.: E.Szromek

Aktualizacja informacji: 8.01.2024 r.: E.Szromek