Duplikaty: legitymacji, karty rowerowej, świadectwa szkolnego

  • Duplikaty  wydawane są na wniosek rodzica lub ucznia.
  • Duplikat legitymacji szkolnej/karty rowerowej – do wniosku należy dołączyć:
  • 1 aktualną fotografię legitymacyjną
  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu – aktualnie wynosi 9 zł.
  • Duplikat świadectwa szkolnego – do wniosku należy dołączyć:
    • dowód uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu – aktualnie wynosi 26 zł.

Dane do wpłaty/przelewu:

Bank PKO BP w Katowicach

nr konta: 28 1020 2313 0000 3002 0515 1057

tytułem: za duplikat legitymacji szkolnej/karty rowerowej/świadectwa szkolnego … (np. Jana Kowalskiego, kl.1 c)

Do pobrania: podanie o wydanie duplikatu

Wytworzenie informacji 15.09.2014: J.Jaroń
Udostępnienie informacji 15.09.2014: E.Szromek

Aktualizacja informacji 1.07.2019: E.Szromek

Aktualizacja informacji 13.09.2019: E.Szromek